אישה חיה

אישה חיה - שיחה חשופה על חרדה והחיפוש אחר החופש - שרה שרגא מארחת את כרמלה אנגלסרט

Episode Summary

כרמלה אנגלסרט ממייסדות ומובילות קהילת נאות סמדר ללימוד העצמי של האדם מביאה בכנות מעוררת השתאות והשראה את הפיצולים שהיא נושאת בין האישה הגדולה והמנהיגה לבין הילדה הקטנה והחרדה שהיא נשואת בתוכה.

Episode Notes

כרמלה אנגלסרט ממייסדות קהילת נאות סמדר מביאה בכנות מעוררת השתאות והשראה את הפיצולים שהיא נושאת בין האישה הגדולה והמנהיגה לבין הילדה הקטנה והחרדה שהיא נושאת בתוכה.

פרק שהוקלט רגע לפני השביעי באוקטובר ומדבר על הפיצולים בתוכנו, התמודדות עם חרדה ואהבה ללא תנאי

עבורי הוא מסמל התמודדות שחיכתה לנו מעבר לפינה בלי שכלל ידענו התמודדות עם הפחד הכי גדול שבנו  ואיך צרחה יכולה לרפא 

ולהיות לאהבה.